חסר רכיב

תמונות היסטוריות

30/07/2016

השלמה בוילנה

From השלמה בוילנה


יזכור - חללי צה"ל

עין שמר - בית קברות
חסר רכיב