חסר רכיב

מועדי קלפי

שיחת  קיבוץ מס' 8/17

הצבעות קלפי

יום ו 9.6.17 בחדר האוכל: 11:30 – 12:30

יום א' 11.6.17 בחדר האוכל: 11:30 – 13:00

יום א' 11.6.17 בבית המשרדים: 17:30 – 18:30


יבחרו בקלפי 2  מועמדים לכל הנהלה , הבחירה תעשה ב 2 סבבים . בסבב הראשון בחירה להנהלות קהילה וכלכלית ובסבב השני בחירה לוועד הנהלה(על מנת לאפשר לחברים שלא נבחרו להתמודד גם על מקום בוועד הנהלה )

2. החלפת בית הקבע : מצורף נוהל . אישור בקלפי .

3.אישרור תחנת התדלוק בקיבוץ כתחנה לשימוש פנימי בלבד.

חסר רכיב