חסר רכיב

תוצאות קלפי

10/07/2017

בקלפי שהסתיים ב-9/7/2017


בעד 141 קולות

נגד 25

תהליך הצבעה על השיוך עבר

 


חסר רכיב