חסר רכיב

תוצאות קלפי

13/04/2017

בקלפי שהסתיים ב-21/5/2017

אושר המבנה התעשייתי ברוב של 78 מול 32חסר רכיב