חסר רכיב

תוצאות קלפי

23/07/2017


 

לחברים שלום

 

להלן תוצאות הקלפי

 

אישור המאזנים:

בעד 54 נגד 3

 

אשרור תחנת הדלק

בעד 56 נגד 2

 

אוריין גנדלמן

חסר רכיב