חסר רכיב

לקראת אספת שמר

28/02/2017

ביום ראשון הקרוב תערך

 אספת חבריי שמר

 בנושא שינויי תקנון שמר

קבצים לקריאה מוקדמת מצורפים,

להלן:

הודעה על האספה

הסבר כללי לשינויי התקנון

טבלת השינוי כולל הסברים
בברכה,

משה רונן

חסר רכיב