חסר רכיב

יצחק שמי - מג"ד בחטיבת אלכסנדרוני וחבר עין שמר

חסר רכיב