קבצים

http://www.ein-shemer.com/media/sal/pages/573/f39_לעלון על ערבית בבריכה 22.8.17.docx