קבצים

http://www.ein-shemer.com/media/sal/pages/576/f39_עלון 29 יגאל סיטנר לחברים (1).pdf