קבצים

http://www.ein-shemer.com/media/sal/pages/580/f39_מכרז למנהל חינוך מאי 2017.docx