קבצים

http://www.ein-shemer.com/media/sal/pages/674/f39_מכרז בודק.ת אישורי להיתרי בניה.pdf