קבצים

http://www.ein-shemer.com/media/sal/pages/691/f39_מכרז לסייע .ת בקשתות.pdf