קבצים

http://www.ein-shemer.com/media/sal/pages/727/f39_קפה כיפור קיטור 29.9.17.docx