קבצים

http://www.ein-shemer.com/media/sal/pages/815/f39_חבר לקרן מילואים.docx