קבצים

http://www.ein-shemer.com/media/sal/pages/872/f39_בדבר פעילות למען מבקשי המקלט.docx