קיבוץ עין שמר
קיבוץ עין שמר
חסר רכיב

המועצה האזורית מנשה הוגדרה כרשות יציבה על ידי המינהל לשלטון מקומי במשרד הפנים

רשויות יציבות הינן רשויות אשר עומדות בתבחינים כספיים ומנהליים שהוגדרו על ידי משרד הפנים והן זכאיות להקלות שונות בהתנהלות מול משרד הפנים. בין הכללים המזכים רשות מקומית בהגדרה של "רשות יציבה" נמצאת עמידה בכל הפרמטרים של ניהול כספי תקין, שיעור הוצאות שכר מוניציפלי שאינו עולה על 30% מתקציב הרשות, שיעור הוצאות מנהל כספי וכללי שאינו עולה על 13% מתקציב הרשות.

בנוסף לכך ברשויות אלה לא נמצא אחד מששת הליקויים העיקריים בדו"חות הביקורת, ביניהם מחיקת חובות שלא על פי הנוהל או ליקויים במערך השכר והעסקת העובדים. לפי נתוני האגף לניהול ההון האנושי ברשויות המקומיות, הרשות הגישה את דו"ח המצבת השנתי כנדרש ועוד. ראש המועצה אילן שדה," קיימת חשיבות רבה בהגדרת הרשות כיציבה דבר אשר יאפשר מתן שירותים עוד יותר טובים לתושבים," מינהל תקין והתנהלות מיטבית הינה ערך מהותי ובסיסי במועצה המאפשר לנו להעניק לתושבים שלנו איכות חיים ברמה הגבוהה ביותר".

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב