קיבוץ עין שמר
קיבוץ עין שמר
חסר רכיב

יש ממשלה בירושלים!!

על פי סדר ישיבתם משמאל לימין : (כיוון השעון)
גולדה מאירסון (מאיר) - שרת העבודה
זלמן שזר - שר החינוך והתרבות
בכור שלום שטרית - שר המשטרה
הרביעי משמאל - הקצרן צבי מימון
דב יוסף - שר הקיצוב ואספקה
אליעזר קפלן - שר האוצר
משה שרתוק (שרת) - שר החוץ
דוד בן גוריון - רה"מ ושר הביטחון
זאב שרף - מזכיר הממשלה
פנחס רוזנבליט (רוזן) - שר המשפטים
דוד רמז - שר התחבורה
משה שפירא - שר הפנים והעלייה
יצחק מאיר לוין - שר הסעד
יהודה פישמן מימון - שר הדתות ונפגעי מלחמה
הרכב הממשלה:
דוד בן גוריון - ראש הממשלה ושר הביטחון
דב יוסף - שר הקיצוב והאספקה
יצחק מאיר לוי - שר הסעד
גולדה מאירסון (מאיר) - שרת העבודה וביטוח עממי
יהודה לייב הכהן פישמן - שר הדתות ונפגעי מלחמה
אליעזר קפלן - שר האוצר
פנחס רוזנבליט (רוזן) - שר המשפטים
דוד רמז - שר התחבורה
זלמן שזר - שר החינוך והתרבות
בכור שלום שיטרית - שר המשטרה
חיים משה שפירא - שר הפנים והעליה
משה שרת - שר החוץ
במהלך כהונת הממשלה קיבל דב יוסף את תיק החקלאות, אליעזר קפלן את תיק המסחר והתעשיה וחיים משה שפירא את תיק הבריאות.
ב- 15.10.50 הגיש ראש הממשלה את התפטרותו לנשיא המדינה. הממשלה שמשה כממשלת מעבר 16 יום.
(ממשלת ישראל הראשונה)


תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב