קבצים

/htm-webaxy/viewurl.htm?url=https%3A%2F%2Fwww%2Eein-shemer%2Ecom%2Fmedia%2Fsal%2Fpages%2F3755%2Ff39_(1749)עין שמר הסבר והסדר מענקי עזיבה ופטירה מתוקן בנוסח נקי לאישור האסיפה 25112021%2Epdf