קיבוץ עין שמר
קיבוץ עין שמר
חסר רכיב

רוב קטן ולא משמעותי – השיטה לבחירת מזכ"ל התנועה לא תשונה

בחמישי האחרון התקיימה האסיפה הנדחית של מועצת התנועה הקיבוצית בהשתתפות 240 צירים מ-152 קיבוצים ואנשים נוספים, לאחר שבישיבתה האחרונה לא היה את ה"קוורום" הדרוש כדי להצביע על כך בישיבה רגילה. שינוי הסעיף בתקנון שעוסק בבחירות למזכ"ל לא קיבל את הרוב הדרוש אולם שינוי הסעיפים שעוסקים במען התנועה והרכב המזכירות - כן
לוגו התנועה הקיבוצית

יו"ר האסיפה הנדחית הייתה שוב סול לביא בן שימול, כיוון ששימשה בתפקיד בישיבה האחרונה. סול הסבירה לצירי המועצה כי על מנת לאשר את השינויים בשלושת סעיפי התקנון צריך רוב של 75% וההצבעה היא על כל סעיף בנפרד.

עו"ד מרב ניב מהמחלקה המשפטית בתנועה, הסבירה כי יש צורך בשינוי שני סעיפים שהם טכניים בעיקרם ושינוי אחד מהותי. עם מעבר משרדי התנועה לקיבוץ יקום, יש צורך להתאים את מענה הרשום של האגודה, כפי שהוא נכלל בתקנון בסעיף 2, ואילו מטרת התיקון בסעיף 13 הנה לעגן בתקנון התנועה את השינויים בהרכב מזכירות התנועה, עליהם החליטה המועצה .מטרת התיקון בסעיף 14 הנה לעגן בתקנון התנועה את אותם סעיפים הנדרשים לשם הוצאתן של המלצות הועדה לבחינת אופן בחירת מזכ"ל התנועה הקיבוצית, כפי שאושרו בהחלטות מועצת התנועה ובאו לידי ביטוי בפרק ד לחוברת הכחולה .

כצפוי, תיקון סעיף 14 עורר מחלוקת ודוברים רבים התבטאו נגדו ובעדו. יו"ר התאחדות הארגונים הכלכליים הקיבוציים, יעקב בכר (מענית), הציע לאפשר הצבעה משנית על סעיף שינוי שיטת הבחירות, כך שאם יעבור התיקון הוא יחול מהבחירות שאחרי הבחירות הקרובות, וזאת כדי לשלול לחלוטין את הטענות שההצעה נועדה לשרת מועמד כזה או אחר.

יו"ר הצוות לבחינת שינוי שיטת הבחירה למזכ"ל התנועה, עו"ד שימי בראון (שפיים), אמר לצירים בסוף הדיון כי "הוועדה דנה לאחר ששלחה משאל ל-1000 חברים וחברות מהקיבוצים ובהם צירי מועצה, ממלאי תפקידים וחברי הנהלות, ומרביתם ענו כי יש לשנות את השיטה הנהוגה. בואו נזכור למה הגענו לפה קודם כל. הגענו כי המועצה החליטה לשנות את שיטת הבחירות. לא ראיתי שחלק מהמתנגדים לשינוי מילאו את אחריותם בעבר לדאוג להגברת מעורבות החברים בבחירות. השאלה היא האם אופי השיטה צריך להשתנות ולא האם כל חבר צריך לממש את זכותו להצביע. גם אם תשונה השיטה זה ממש לא סופה של התנועה הקיבוצית, כפי שחלק מהדוברים אמרו".

לבסוף אמר מזכ"ל התנועה, ניר מאיר: "שיטת הבחירות הנוכחית אינה טובה למרות שנבחרתי באמצעותה פעמיים, כי הגוף הבוחר אינו רוצה לבחור. אתם יכולים להגיד את מה שעל לבכם, אבל גם אם ההצעה לא תעבור - לא יקרה שום דבר דרמטי".

לחצו כאן לתוצאות ההצבעה המלאות

חסר רכיב