קיבוץ עין שמר
קיבוץ עין שמר
חסר רכיב

מדיוני הנהלת קהילה // אירית פואה

תהליך קבלת ההחלטה על המודל הכלכלי לשיוך, עוררה שיח חברתי סוער.

הנהלת הקהילה דנה בישיבתה האחרונה באופי השיח שניהלנו בינינו – חברי-הקיבוץ ונקלטים.

בדיון עלה החלק הטוב של השיח כדוגמת "השולחנות העגולים", וחלקו של השיח שהיה בעייתי ואף מעבר לכך.

כקהילה עלינו לחשוב גם על "היום שאחרי" ועל כללי השיח החברתי אצלנו - איך אנחנו דנים באי-הסכמות? איך אנחנו קשובים לדעות מתנגדות? מה הם "הקווים האדומים" שמעבר להם איננו מוכנים להכיל? איך אנחנו הופכים את השיח בינינו לשיח מכבד לכולם, לשיח של צרכים ולא לשיח של עמדות?

בקהילה רב-דורית תמיד יהיו צרכים ואינטרסים שונים, ולעיתים קרובות יעלו לדיון נושאים שייגעו בצרכים שונים בין החברים. חשוב להימנע מלקטלג את הצרכים השונים ל"אנחנו והם", "נקלטים וחברי-הקיבוץ ".

אנו רוצים להפוך את תהליך הקליטה לאתגר ולא לאיום.

אנו רואים חשיבות בקידום מפגשים שונים של חברי-הקיבוץ ונקלטים ביחד, ככלי לקידום הקהילה וחוסנה.

הדיונים על השיוך העלו על פני השטח, בפעם הראשונה באופן מובהק, התנגשות של צרכים ואינטרסים שונים בין הנקלטים לחברי-הקיבוץ. נוצר בין כולנו מתח רב, שיצר אצל חלקנו תחושות קשות שבהחלט לא תורמות לחוסן הקהילתי, אך ניתן מכאן ללמוד ולנסות לבנות דרכי שיח נכונות ומותאמות, תוך המשך תהליך הקליטה בפרט, ותהליכים אחרים בכלל.

אנו מודעים לכך שנכונו לנו בעתיד עוד הרבה דיונים שיהיו בהם פערים בצרכים, ולכן נכון היום לבנות שיח מותאם. שיח שיידע להתמודד עם קונפליקטים בדרך של הקשבה
לצרכים (אינטרסים) ולא על עמדות.

 

"אינטרס הוא שאיפה להשיג מטרה, למענה מוכנים לנקוט בפעולה ולהשקיע משאבים" - השאלה החשובה היא "איך"?

חסר רכיב