תגובות
  הוספה

  מייל המגיב כותרת פעולות  

Anat Saban
אתר עין שמר
29/08/2020 10:47
כמה געגועים התמונה מעוררת, לאדם יקר ואהוב... ולתקופה כל-כך שונה ואחרת...