תגובות
  הוספה

  מייל המגיב כותרת פעולות  

דבורה ושמריהו
עדה גבע
28/06/2022 15:45
כתבה יפה ביותר, מאירה מחדש את דמותם של דבורה ושמריהו, משקפת תקופה של צניעות, דבקות, אהבת המשפחה עם מחוייבות לכלל, תקופה שחלפה ואף הותירה בבניה ובנותיה מסימניה היפים