תגובות
  הוספה

  מייל המגיב כותרת פעולות  
ordandan@gmail.com מחוזות ילדותי
דן אורדן
08/10/2022 11:20
בהיותי נער התברר קשר משפחתה של אימי עם איגנץ למשפחת פולוקביץ. יש לי הרבה זכרונות מישיבה בדשא סביב עץ ענק אצל איגנץ ואידה. לאמי זה הפך למעין "בית שני". כשאמא היתה כבר פחות היו הבנות אמירה אורית וצביה באות אל אמא מקריאות ומנגנות לה בדיור המוגן. כמובן זוכר את איגנץ הצייר ואדריכל הגנים ובמקרה היום פגשתי את חנן איש צרעה שככל הנראה החליף אותו בתפקיד. ואת אידה המורה למתמטיקה ואת הגינה ליד הבית שהיה גן פתוח….