תגובות
  הוספה

  מייל המגיב כותרת פעולות  
amigos.tomer@gmail.com מדוד לדוד כוחנו עולה....
אמיר תומר
09/11/2021 09:37
קטע מעניין מאוד. ברצוני להוסיף שראייה לחשיבותו של דוד ליפסקי עבור חברי עין גנים ניתן לראות בדמות ילדו הראשון של הקיבוץ, דוד בן-אברהם, שנקרא על שמו.
 

חתיכת היסטוריה נשכחת
דני
10/10/2021 21:28