תגובות
  הוספה

  מייל המגיב כותרת פעולות  
maralist@hotmail.com Ayelet Hassan Ein-Dor
אתר עין שמר
07/02/2022 19:05
עצוב
 
maralist@hotmail.com Uzi Ben-Zvi
אתר עין שמר
07/02/2022 19:04
אבישי, האם ה"תנועה הקיבוצית" היתה בעברה, תנועה צודקת? האם היה בה שוויון אמיתי? האם גם בימים שהיית צעיר שבערה בו הלהבה, ממש כמו היום, יש לומר, היו עשירים ועניים, האם כאשר חלקתם את כספכם עשיתם את זה כ"קיבוצי ההטלות" ( הכסף יוחזר כך הובטח) או כמונו בתנועה השנייה, שנתנו מיליונים, כמתנה לחלשים? אז ספר לנו מעשיות על הרוח שנשבה במסדרונות ליאונרדו....
 
maralist@hotmail.com Mirah Samiyah Rajwan
אתר עין שמר
07/02/2022 19:03
סוחט אנחה...
עצוב! סוף תקופה, שלא היה, ולא יהיה עוד כמוה...
כך וכך, אין הקיבוצים של היום, זה אכן לחיות בצניעות, שווה בשווה לכל החברים...
מבנים של דירות קטנות, ביתנים, "נכבשו" הפכו לחבילות
די מפוארות, ומכונית פרטית, ונסיעות לחו"ל, וכו'...
חדרי-האוכל הקיבוציים, הופרטו, הפכו לקפיטריות, למסעדות בתשלום.
מי עוד משכים לעבוד ברפת, בלול, בעבודת-השדה, ובפלחה, האם עוד יש מניף קלשון, לקטוף תלתן, וחרמש יונף לקציר החיטה?... כמעט לא נשמע טרטור קול מחרשה...רק קומביין, מכונות שהחליפו עמלים, ובעבור לא לפשוט רגל, ישנם מפעלים, (בתי-חרושת)... ייצור לסחר וליצוא לחו"ל. אין סדרן עבודה, אלא הרוב עובדים לפי כישוריהם, ולרוב מחפשים פרנסתם בעבודה בעיר...
הפעם בהיותי צעירונת, ועבדתי בקריה בתל-אביב, הייתי חולפת בחצייה ברגל, מרחוב קפלן, פינת- דובנוב, ושם הייתי רואה הבניין הזה של תנועת-הקיבוצים,
והייתי תמיד מקנאה, באנשי-הקיבוצים הבאים לשם, איזה יום בשבוע, והם בחרו לאכול ארוחת-צהרים במסעדה,
לא ממש עממית, ברחוב אבן-גבירול... בזאת דווקא בכלל לא קינאתי בהם, תפריט שאני שעליו העדפתי, לאכול במסעדת משרד-החקלאות, שכה אהבתי
פשטות וטעם המאכלים הביתיים.
גם זה היה ואיננו עוד. גם אותם צריפים ושבילים ומדשאות שביניהם, "נמחקו" מעל פני-האדמה... מסעדות
בבנייני-פאר, בתי-קפה יוקרתיים, ומשתה בירה... כמו העתיקו לכאן, הנוף והמנהגים של ערים באירופה.
מי שאוהב את זה, שיערב לו.
זה לא בשבילי.
בנסיעות לתל-אביב,
אני מדירה רגליי משם.
 
maralist@hotmail.com יוסף טל
אתר עין שמר
07/02/2022 19:02
אמר פעם אדריכל מפורסם - בנין שכבר לא ממלא את יעודו המקורי צריך לההרס ולתת מקום לבנין מתאים חדש.
הרבה מחשבות מעורר משפט כזה. (צריך לציין גם שימור הוא חלק מיעוד מבנים. כך שאם יש להם ערך אמיתי הם לא סיימו את תפקידם וראוי לשמרם)
כשהקיבוץ המקורי סיים את תפקידו ההיסטורי והופך לקיבוץ מתחדש כך גם דינו של המבנה הזה.
גם ממנו וגם ממנו ישארו זכרונות מלהיבים .