תגובות
  הוספה

  מייל המגיב כותרת פעולות  

גיא ורון מהכוח אל הפועל
29/08/2022 22:37
תודה גיא ורון . אתה מוציא לאור את כאב אזרחי המדינה למדניות של אין אונים למה שהאנשים הטובים חווים. "כול מה שהרשע צריך. זה שאנשים טובים לא יעשו כלום". תודה ורון עיתונאי בחסד