תגובות
  הוספה

  מייל המגיב כותרת פעולות  
r_9999@yahoo.com עצוב
אני
10/08/2022 14:29
הכל נכון ועצוב, עצוב , עצוב.