תגובות
  הוספה

  מייל המגיב כותרת פעולות  

האמת המרה של אידאולוגית השוויון.
יואל
19/08/2022 21:59
שיקוף מצב היסטורי נכון, אמיתי ומגוכך יותר ויותר, ככל שעובר הזמן. מאמר המשתבח עם הזמן. מעולה