קבצים

https://www.ein-shemer.com/media/sal/pages/1052/f39_פרסום תוצאות ההצבעה בקלפי 30.12.18.docx