קבצים

https://www.ein-shemer.com/media/sal/pages/1103/f39_עין שמר- הודעה לציבור על עיון בפנקסי הבוחרים.pdf