קיבוץ עין שמר
קיבוץ עין שמר
חסר רכיב

ניוזלטר אגף חברה יולי 18

08/07/2018
ניוזלטר אגף חברה יולי 18
למנהלות/י הקהילה, מזכירות/ים, יו"ריות/ים שלום רב,

פוקוס על מוגנות ומניעת אלימות מינית 
בשנים האחרונות  הקהילות שלנו צומחות ומתרחבות, יחד עם הגידול והצמיחה מגיעים גם האתגרים. אחד מהם, קיום קהילה מוגנת מפני הטרדות מיניות ביישוב.
על פי החוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998, מוסדר נושא מניעת הטרדות מיניות במקום העבודה.

מתוך התאמה למטרות החוק ולאורח החיים בישובים הכפריים, המליצה התנועה הקיבוצית כבר בשנת 2009 על מינוי ממונה גם ברמה היישובית, ומאז אנו מפיצים ומקדמים מינוי של ממונות וממונים בישובים, וכן תקנון למניעת הטרדה ופגיעה מינית.

על רקע זה עודכן התקנון ע"י הממונה על הנושא באגף חברה, הילית בן צבי, בסיוע העוסקים בנושאי בריאות ורווחה באגף  ובעזרת המחלקה המשפטית של התנועה. 

אנו רואים לנכון להביא אותו שוב לידיעתכם.ן.

מדי שנה ו/או על פי דרישה, אנו מקיימים קורסים להכשרת ממונות למניעת הטרדה מינית.
התקנון למניעת הטרדה ופגיעה מינית  בקיבוץ ובמושב
מטרה: להגדיר את גבולות התפקיד של הממונה למניעת הטרדה ופגיעה מינית.
אוכלוסיית הייעד:
⦿ חברי הקבוץ, תושבי הקיבוץ, שכירים/ות המועסקים ע"י הקבוץ
⦿ חברי ותושבי המושב,  שכירים/ות המועסקים ע"י המושב. 

עפ"י החוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998, הטרדה מינית  הינה כל אחת מחמש צורות ההתנהגות האסורות:
1.
סחיטת אדם לבצע מעשה בעל אופי מיני.
2.
מעשה מגונה.
3.
הצעות בעלות אופי מיני המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות אלו.
4.
התיחסויות חוזרות המופנות לאדם ומתמקדות במיניותו כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעונין בהתייחסותו.
5.
התיחסות מבזה או משפילה ביחס למינו או מיניותו, לרבות נטיתו המינית של אותו אדם.

בחירת ממונה:
החוק מגדיר תפקיד "ממונה" למניעת הטרדה מינית במקום העבודה, וביחסי עובד מעביד. בתקנון זה, אנו ממליצים לאמץ התפקיד גם ברמה הישובית והקהילתית.  
⦿
על הממונה (אנו ממליצים על יותר מאחד/אחת ולא יותר משלושה) להיות תושבים המתגוררים ביישוב לזמן ארוך, אשר יבחרו במוסד הריבוני של היישוב.
⦿
מומלץ לבחור את הממונים לפרק זמן ממושך של לפחות חמש שנים שבסיומו ניתן לבחור בהם מחדש או להחליפם.
⦿
מומלץ כי המועמדים לתפקיד יהיו בעלי נגישות מרבית לכלל האוכלוסייה.
⦿
מומלץ כי הממונים יעברו הכשרה ייעודית במסגרת הכשרה מקצועית והשתלמויות תקופתיות ע"ח היישוב.
⦿
על הממונים לפעול בהתאם ובכפוף לחוקי המדינה לרבות חוק הנוער, חוק חסרי ישע, וחוק למניעת הטרדה המינית במקום עבודה.
  
תחומי פעילותה של הממונה הם:
⦿
גורם מתווך- תיווך בין הגורמים המקצועיי והטיפוליים לנפגע/ת בישוב.
⦿
גורם מתריע - התרעה ברמת היחיד והקהילה עלהתנהגות החורגת מהחוק בתחום זה.
⦿
גורם מניעתי - ייזום התערבות קהילתית ברמת המניעה והמודעות וייזום התערבות קהילתית במקרה של פגיעה.
⦿
גורם מיידע - הממונים יפיצו לציבור מידע שוטף ועדכני בעניין זכויות נפגעי/ות הטרדה ופגיעה מינית, דרכים למניעה ואפשרויות לקבל סיוע מהגופים המקצועיים.

פעילותם של הממונים תתועד ותופקד בידי גורם מקצועי שעליו חל חוק החיסיון (עו"ס). 

סייגים לפעילות הממונים -
⦿
ההתייחסות לנוער ולאירועים בהם מעורבים  קטינים, תעשה במסגרת חוקי הנוער הרלוונטיים הקיימים.
⦿
אין זה מתפקידם של הממונים להתערב במה שקורה בין בני זוג  בביתם, אלא אם פנה אליהם אחד מבני הזוג לקבלת סיוע.
⦿
אינם גורם אכיפה או גורם טיפולי. אין בסמכות הממונים להחליף גורם טיפולי מקצועי, ועליהם לעבוד בשת"פ עם הגורמים הללו (עו"ס, פסיכולוג/ית, משטרה, וכו').
⦿
על הממונים לשמור על צנעת הפרט ולהימנע מהוצאת לשון הרע או דיבה. יש לכלול הממונים במסגרת הזכאים לשיפוי וביטוח נושאי משרה בישוב.
חשוב לדעת כי אתם לא לבד - היחידה לקידום שיוויון מגדרי עומדת לרשותכם. לכל שאלה ובקשה - 
הילית בן צבי 
hilitb@tkz.co.il   
עוד על קידום שוויון מגדרי באתר התנועה  
 
אילת גלס, אגף חברה וקהילה
התנועה הקיבוצית
 
חסר רכיב