קבצים

https://www.ein-shemer.com/media/sal/pages/1259/f39_הגדרת תפקיד מנהל כספים צומח גרנות.pdf