קיבוץ עין שמר
קיבוץ עין שמר
חסר רכיב

דרוש/ה מנהל/ת המחלקה לשירותים חברתיים

10/06/2019
מכרז מס' 2019/21
המועצה האזורית מנשה )להלן: ה"מועצה"( מכריזה בזאת על משרה פנויה כדלקמן:
תואר התפקיד: מנהל המחלקה לשירותים חברתיים
סוג מכרז: פנימי/חיצוני
תיאור התפקיד:

. מנהל את המחלקה לשירותים חברתיים, מתכנן ומארגן את העבודה וחלוקתה. אחראי לעבודתה התקינה של
המחלקה, עובדיה ועובדי המסגרות הקשורות בה, על מנת לתת שירותים חברתיים לאוכלוסייה בתחום הרשות
המקומית, פועל לקידום רווחת התושבים ושותף לתכנון החברתי ביישוב.

. אחראי בפני ראש הרשות המקומית לתפקוד תקין של המחלקה ולביצוע תכניות הפעולה של השירותים החברתיים
של הרשות המקומית, בהתאם לנוהלים ולהנחיות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים והרשות המקומית.

. פועל בהתאם למדיניות משרד הרווחה והשירותים החברתיים כמפורט בחוקים, תקנות והוראות המנכ״ל )תע״ס(
ואחראי ליישום מדיניות זו. אחראי להכנת תכניות עבודה והצעות תקציב שנתי ורב-שנתי, המבוססות על איסוף
נתונים שיטתי וזיהוי צרכים בקהילה.

. אחראי לגיוס משאבים, להקצאתם, לביצוע תכנית העבודה והתקציב, למעקב ולהערכה אחר ביצועם.

. יוזם, מפתח ומקיים קשר קבוע עם מוסדות וארגונים לשם תיאום ושילוב פעולות המחלקה עם שירותי רווחה
אחרים בקהילה, מייצג את המחלקה בפני גורמי חוץ.

. אחראי לביצוע הרשומים, הדיווחים וסדרי העבודה כפי שמתחייב מתפקידי המחלקה ומן ההוראות שנקבעו ע״י
המשרד בנושאים אלה.

. אחראי להתפתחותם המקצועית ולקידומם של העובדים, בין השאר ע״י ייעוץ, הדרכה והשתלמויות בהתאם
לעדיפויות וצרכי האוכלוסייה שבטיפול המחלקה ולשיפור השירות.

. אחראי שהזכאים לשירותים החברתיים יקבלו את הסיוע והטיפול הדרושים בצורה הנאותה ובמועד הרצוי, בהתאם
לצרכי עבודת המחלקה.

היקף המשרה: %100
כפיפות: מנכ"ל מועצה
כניסה לתפקיד: 2019/10
דרישות התפקיד

. בעל השכלה אקדמית בעבודה סוציאלית. יתרון לבעלי תואר שני באחד מהמקצועות הבאים: עבודה
סוציאלית, מינהל ציבורי, מדיניות ציבורית, מינהל עסקים, כלכלה.

. בוגר קורס מדריכים ראשי צוותים.

. ניסיון של 5 שנים לפחות בעבודה סוציאלית, כולל ניסיון בארגון מפעלים ופרויקטים בקהילה.

. יתרון לבעלי ניסיון בארגון ובהפעלת צוות עובדים, במו״מ עם מוסדות ויחידים, בניהול משק תקציבי על שלביו.

. כושר ניהול מו״מ בכתב ובע״פ, כושר הדרכת עובדים.

. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

. עדיפות תינתן לבעלי הכרות וידע בתחום השלטון המקומי.

כישורים נדרשים:
1 . שפות - עברית ברמת שפת אם.

2 . אחריות, נאמנות, אמינות ויושר אישי.

3 . ערנות ותקשורת בין אישית מיטבית, יכולות שיקול ושיפוט.

4 . נכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות ועבודה מאומצת .

5 . יכולת שליטה בישומי מחשב ותוכנות האופיס. יכולת טובה לקליטת תוכנות חדשות.

6 . יכולת גבוהה בהתבטאות בכתב ובעל פה.

7 . יכולות ארגון וניהול גבוהות.

מועמדים הרואים עצמם כעונים על דרישות התפקיד יגישו קורות חיים, תעודות המעידות על הכשרה מקצועית
והמלצות למזכירות המועצה האזורית, לדואר אלקטרוני: hagarh@menashe.co.il או במעטפה סגורה למזכירות
המועצה ולציין "מנהל מח' שירותים חברתיים".
הגשת מועמדות עד ליום ה', 27.6.2019 , בשעה 15.00 . לא יתקבלו פניות לאחר מועד זה.
המועמדים ידרשו לעבור מבחן / הערכה בחברת אבחון ומיון מקצועי.
אילן שדה – ראש המועצה
** המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד
חסר רכיב