קבצים

https://www.ein-shemer.com/media/sal/pages/1614/f39_מפקח.ת רישוי עסקים ואיכות הסביבה.pdf