קבצים

https://www.ein-shemer.com/media/sal/pages/1627/f39_הזמנה לקורס מתקדם לדירקטורים ומנהלים 2020 כולל תכנית הקורס[19053].pdf