קבצים

https://www.ein-shemer.com/media/sal/pages/1682/f39_הזמנה לקורס מתקדם לדירקטורים ומנהלים 2020 כולל תכנית הקורס (002)[19992].pdf