קיבוץ עין שמר
קיבוץ עין שמר
חסר רכיב

הנדון : ביצוע הדברות כנגד מזיקים ברחבי המועצה

01/11/2019

29/10/2019 

לכבוד:  מנהלי קהילות וועדים בישובים 

הנדון : ביצוע הדברות כנגד מזיקים ברחבי המועצה 

בתאריך 29/7/2019 נכנס לתוקפו "חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית, התשע"ו-2016" 

משמעות החוק : איסור על ביצוע עבודות הדברה למי שאין לו רישיון מדביר מתאים. 

החוק מאפשר לעובדי הדברה של רשות מקומית, שעסקו בעבודות הדברה במשך 10 שנים לפחות מיום תחילת החוק,  לקבל היתר מיוחד לביצוע עבודות הדברה. 

צו הסדרת העיסוק בהדברה תברואית היתר מיוחד לביצוע פעולות הדברה מהתשע" ,-2018" 

מועצה אזורית מנשה פעלה בשנתיים האחרונות לקבל היתר מיוחד עבור 4 עובדים. 

יחד עם זאת פעולות ההדברההמותרות לעובד הדברה בעל רישיון מיוחד, מוגבלות ומאופיינות כבעלות סיכון נמוך לציבור ולסביבה. 

פעולות מרכזיות שלא נוכל לבצע הן הדברה במוסדות חינוך.  

המועצה יצאה בתהליך של קבלת הצעות מחיר, בכדי לגייס קבלן בעל רישיון הדברה מתאים שיוכל לבצע הדברה במוסדות חינוך. זאת בכדי לספק את השירותים שהמועצה נתנה בעבר לאותן מוסדות חינוך.  

מצורפות פעולות ההדברה שהצו מאפשר לעובדי הדברה לבצע: 

הרשם יכול להתיר לבצע פעולות, במסגרת ההיתר המיוחד לעובד הדברה ברשות מקומית, רק מתוך רשימת הפעולות הבאות: 

1. סיוע למדביר בביצוע עבודת הדברה המותרת לאותו מדביר בהתאם לרישיון המדביר שניתן לו לפי החוק, למעט הדברה באיוד, ובלבד שהמדביר המסתייע נוכח ומשגיח עליי בעת ביצוע עבודת ההדברה ונותן לי הנחיות מתאימות לביצועה; 

2. הדברה של זחלי יתושים בביוב, במתקני ביוב או בתעלות ניקוז; 

3. הדברה של זחלי יתושים בערוצי נחלים, באמצעות תכשירי הדברה מבוססי חיידקים מסוג בצילוס; 

4. הדברה של זבובים באמצעות ריסוס; 

5. הדברה של תהלוכן האורן באמצעות הזרקה לגזעי עצים; 

6. הדברה של תיקנים באמצעות פיתיונות; 

7. הדברה של תיקנים במתקני ביוב, באמצעות ריסוס; 

8. הדברה של נמלים באמצעות פיתיונות; 

9. הדברה של מכרסמים בשטחים ציבוריים שהרשות המקומית פועלת בהם או מחזיקה בהם, באמצעות תיבות האכלה המכילות פיתיון; 

10. הדברה של מכרסמים במתקני ביוב, באמצעות יישום פיתיון. 

מוזמנים לפנות בכל שאלה או להסברים נוספים 

אמנון דורי  מנהל אגף שפ"ע מועצה אזורית מנשה  

העתקים :  

אילן שדה-ראש המועצה 

חגי פלמר - מנכ"ל המועצה 

נתן קוסקס - גזבר המועצה 

דליה מוטאי  מנהלת היחידה לפיתוח קהילתי 

 

 

 

 

 

 

 

חסר רכיב