קבצים

https://www.ein-shemer.com/media/sal/pages/1758/f39_ביטוח חקלאי- עלון מיוחד עקב מזג האוויר הצפוי.pdf