קבצים

https://www.ein-shemer.com/media/sal/pages/1874/f39_מכתב לקהילת מבואות עירון .pdf