קיבוץ עין שמר
קיבוץ עין שמר
חסר רכיב

"דרוש פתרון לחברי קיבוץ אשר איבדו את מקור הכנסתם ואינם מוגדרים עובדים שכירים"

26/03/2020
במכתב, ששלחו ועדת המיסוי הבינקיבוצית למנכ"ל ביטוח לאומי ונוסח על ידי אגף כלכלה והמחלקה המשפטית בתנועה הקיבוצית וברית פיקוח, מבקשים ממנכ"ל ביטוח לאומי להחיל את ההנחיות בנוגע למתן דמי אבטלה\ חל"ת לעובדים עצמאיים גם על חברי קיבוץ העובדים בקיבוצם, שמכל בחינה מהותית דומים לעובדים עצמאיים

בימים אלו מאבדים אזרחים רבים מקור הכנסתם כתוצאה ממשבר הקורונה. חלקם מפוטרים, חלקם מוצאים לחל"ת וחלקם, שהם בעלי עסקים זעירים, סוגרים את עסקיהם. המדינה לא נותרה אדישה למצוקתם של עובדים ובעלי עסקים זעירים אלו, וקבעה כללים מיוחדים למתן דמי אבטלה וסיוע לאנשים אלו.

המשבר תוקף כמובן במלוא עוצמתו גם את הקיבוצים, אשר גם בהם נסגרים מסגרות וענפים רבים, כגון המסגרות החינוכיות, עסקי תיירות, ועוד. אולם, כידוע, בין חברי קיבוץ העובדים בקיבוצם לבין הקיבוץ לא קיימים יחסי עובד מעביד, ולפיכך אין החברים או הקיבוצים זכאים לכאורה לסיוע כלשהו על פי הכללים החלים על כלל המשק.

במכתב ששלח רו"ח ירון רייכמן, יו"ר ועדת המיסוי הבינקיבוצית ומנכ"ל ברית פיקוח, אל מנכ"ל ביטוח לאומי, מאיר שפיגלר, הוא כתב: "מצב זה על פניו אינו סביר. אין זה מתקבל על הדעת שחברי הקיבוצים לא יוכלו להנות מהסיוע של המדינה כמו כלל האזרחים. לפיכך, אנו מבקשים להחיל את ההנחיות בנוגע למתן דמי אבטלה\ חל"ת לעובדים עצמאיים גם על חברי קיבוץ העובדים בקיבוצם, שמכל בחינה מהותית דומים לעובדים עצמאיים.

נבקש לשוחח עמך או עם מי מטעמך בדחיפות ולראות כיצד נותנים פתרון דומה לחברי קיבוץ אשר אבדו את מקור הכנסתם והם  אינם מוגדרים עובדים שכירים (זאת בדומה לעצמאיים)."

מזכ"ל התנועה הקיבוצית, ניר מאיר: "הסגר הכמעט מוחלט ומצב החרום העולמי, מביא לערעור כל המערכת הכלכלית העולמית. באירוע הזה ישנם נפגעים רבים מתחומים מגוונים בישראל, והמגזר שנפגע קשה מכולם הוא מגזר העצמאיים שאינם מבוטחים ביטוח אבטלה בביטוח הלאומי.בלי קשר לתכניות שפורסמו עד כה, שום ממשלה בישראל לא תוכל שלא להציע פתרון למגזר הגדול הזה. 
מצבם של כל חברי הקיבוצים שאינם שכירים (בעבודת חוץ או בפעילות הכלכלית והקהילתית בקיבוץ) זהה למעשה, ואנחנו נעמוד על כך כי כל חברינו שאינם שכירים יזכו לכל ההטבות אותן תבחר הממשלה להעניק למגזר כולו."

חסר רכיב