קיבוץ עין שמר
קיבוץ עין שמר
חסר רכיב

התנועה הקיבוצית ותנועת המושבים ליועץ המשפטי לממשלה: עצור את תהליך איתור המועמדים למשרת רשם האגודות השיתופיות בתקופת ממשלת המעבר

05/05/2020
קודם לכך, פנו מזכירי תנועות הקיבוצים והמושבים, בדרישה זהה גם אל שר הכלכלה ונציב שירות המדינה. "נקיטת מהלך למינוי נושא מישרה בכיר, שמינויו טעון אישור ממשלה, בתקופת כהונתה של ממשלת-מעבר, מעוררת תמיהה ופליאה של ממש"
התנועה הקיבוצית ותנועת המושבים ליועץ המשפטי לממשלה: עצור את תהליך איתור המועמדים למשרת רשם האגודות השיתופיות בתקופת ממשלת המעבר
משרד היועץ המשפטי לממשלה במשרד המשפטים. תמונה מתוך ויקיפדיה

ביום שני פנו מזכ"ל התנועה הקיבוצית, ניר מאיר, ומזכ"ל תנועת המושבים, עו"ד עמית יפרח ליועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, בבקשה כי יורה בדחיפות על עצירת ההליך לאיתור מועמדים למשרת רשם האגודות השיתופיות עד לבירור פשר קיומו של מהלך זה בתקופה זו בה עדיין מתפקדת בישראל ממשלת מעבר.

בשבועות האחרונים פורסמו בעיתונות הזמנות מטעם הוועדה לאיתור מועמדים להגשת הצעות למועמדות למשרת רשם האגודות השיתופיות, וזאת עד ליום 10.05.2020. פרסומים דומים הופיעו גם באתר נציבות שירות המדינה. בהודעה נאמר שמדובר ב"סבב נוסף" הנעשה "בהמשך לפירסום מיום 19.7.2018 והארכת רישום נוספת מיום 29.1.2019". השניים מציינים בפנייתם כי "הואיל וסבבים קודמים אלה הסתיימו בלא כלום, והאחרון בהם הגיע לסיומו כבר לפני למעלה משנה(!), הרי שגם אם במישור הפרוצדורלי מדובר אולי בחידוש המהלך, אין ולא יכול להיות ספק שמהותית מדובר בהליך חדש למינוי נושא מישרה בכיר."

עוד נכתב בפנייה כי נקיטת מהלך למינוי נושא מישרה בכיר, שמינויו טעון אישור ממשלה, בתקופת כהונתה של ממשלת-מעבר,  מעוררת תמיהה ופליאה של ממש.

"אין צורך להזכיר שמזה שנים שממשלות מעבר בישראל פועלות בהתאם להנחיית בג"ץ, ונמנעות ככל האפשר ממינויים של נושאי מישרה בכירים. כידוע, הימנעות זו נעשית גם בנסיבות בהן פוקע תוקף מינויו של נושא מישרה, כבמקרה דנן, גם לתקופה ארוכה ביותר, אפילו כאשר הדבר עלול להביא לשיבוש סדירות פעילותה של המערכת הכפופה לנושא מישרה זה.

גם המהלך לאיתור רשם אגודות שיתופיות עצר מלכת לפני כשנה מאותו טעם, של המניעות שבמינוי נושא מישרה זה על ידי ממשלת מעבר. לפיכך, חידושו של המהלך לעת הזו, מעצימה ביתר שאת את התמיהה הגלומה בהתרחשות זו. התמיהה מתעצמת שבעתיים נוכח העובדה שבעקבות הכרזת מצב החירום בשל התפשטות נגיף הקורונה הודיעה נציבות שירות המדינה על הקפאת כלל הליכי הגיוס והמיון לשירות המדינה, כשכחלק מכך לא יפורסמו מכרזים חדשים, לא יתקיימו הליכי מיון ולא יכונסו ועדות בוחנים.  בנסיבות אלה, קשה להבין האיך זה התרחשה אותה "החייאה" של הליך איתור רשם אגודות שיתופיות.

קשה להשתחרר מהרושם כאילו נעשה במכוון מאמץ של הרגע האחרון, טרם סיום כהונתה של ממשלת המעבר, לקבוע עובדות בהקשר מינויו של נושא מישרה בכיר, בהתעלם מארעיותה של ממשלת המעבר הנוכחית."

הפנייה ליועץ המשפטי לממשלה נעשתה לאחר שמכתב בנושא ששלחו מזכירי התנועות לשר הכלכלה, ח"כ אלי כהן, ולנציב שירות המדינה, פרופ' דניאל הרשקוביץ, לא רק שלא זכה להתייחסות מצדם אלא שפרסומים נוספים הקוראים להגשת מועמדות למשרה זו ראו אור בתקשורת הכתובה בסוף השבוע האחרון.

בסיכום המכתב שנשלח לשר הכלכלה ונציב שירות המדינה, ציינו ניר מאיר ועמית יפרח: "נבקשכם להיכנס לעובי הקורה ולבחון - בדחיפות המתחייבת בשל הנסיבות – את טעמי המהלך שבנדון, ואת עמידתו בנוהג החוקתי המחייב, השורר בישראל בעקבות ובכפוף להחלטות בג"ץ. כן נבקש כי, ככל שמסקנתכם תהא כי אין מניעה מפני המשכו של המהלך, יונחו בפנינו גם נימוקיה של מסקנה זו, על מנת שתעמוד לנו האפשרות להכיר את טעמי הדבר ולשקול את צעדינו".

חסר רכיב