קבצים

https://www.ein-shemer.com/media/sal/pages/2052/f39_מסמך המלצות - יציאת חרום.pdf