קיבוץ עין שמר
קיבוץ עין שמר
חסר רכיב

לקראת ההצבעה על תכנית האב

20/05/2020

שלום לחברים :      20/5/2020     כ"ו אייר תש"פ

אנו בשלהיי משבר הקורונה, בתקווה שלא יהיו התפרצויות נוספות , המשק ומערכות החיים חוזרות אט אט למסלולם. צלחנו את המשבר מבחינה מערכתית בצורה טובה, כלכלית למרות קשיים בעיקר בצומת, כמעט לא נפגענו, צמצמנו הוצאות, שכר 15%,עצרנו השקעות והוצאות לא חיוניות, ובעזרת ניהול תזרים מוקפד של חוה בסיוע הנה"ח, לא היו קשיים בהתנהלות. גם בקהילה ובעיקר בחינוך בקהילה אירית יחד עם האחראיות בתחומים השונים ועם הנהלת הקהילה הגיבו היטב למציאות המשתנה בצורה שוטפת ובעבודה מאומצת.  מערכת צח"י בניהול ערן אפל חלשה על כל מערכי החיים השוטפים בהתאמה להנחיות משרד הבריאות .

עד כאן למערכת, יחידים ומשפחות שנפגעו מהמצב, בריאותית, חל"ת, אבטלה, ועצמאים שחוו ירידה קיבלו סיוע מהמדינה כמובן והיכן שהיה צריך קיבלו סיוע נוסף מהקבוץ.

גלי ההדף של המשבר עוד לפנינו בעיקר כלכלית ותעסוקתית וגם בריאותית ושינוי סדרי חיים , אני בטוח שנסתגל ולמרות הקשיים בכל משבר יש גם הזדמנות ונעשה את הכל למען עשות מהלימון -לימונדה.

תכנית אב: התכנית עליה עמלנו 3 שנים הוצגה לשיחה ועולה להצבעה . צוות רחב של חברים מכל הגוונים עבד על התכנית , ישיבות שוטפות כל חודש , הצגה ודיון  ב 3 שיחות חברים, דיונים ואישור בהנהלות וברשות לתכנון הצגה ודיונים עם הועדה המקומית וכעת  אישור התכנית בקלפי. התכנית מהווה סיום פרק של עקרונות ואינו מהווה סוף פסוק של עבודת התכנון. בהמשך צריך יהיה להכניס יועצי נוף, שימור, ובעיקר לדייק את נושאי התנועה והחניות, ומבני הציבור.

לנושא החניות הוקם צוות שאמור להביא תכנית מפורטת שעיקריה : איכות חיים, מרחק מכסימלי סביר לכל בית אב מהמגורים לחניה ( עד 70 מ' ולכל היותר במקרים מיוחדים עד 100 מ') בטיחות, והתחשבות בסטטוריקה. המלצות הצוות או/ו חלופות שונות יובאו לדיון ואישור ההנהלה והחברים.

כדאי להקדיש זמן ולקרוא את עקרונות התכנית שמשמעותם בתמצית, התאמה למציאות המשתנה תוך כדי: שמירה על המרקם הקבוצי-כפרי, חקלאי, שימור העבר כמבוא לעתיד, שימור נכסי עין שמר החברתיים כלכליים ותרבותיים.

לקראת ההצבעה תפרסם התכנית בפורמט גדול בלובי של חדר האוכל

אני קורא לחברים לאשר את התכנית, על מנת שניתן יהיה להתקדם עם יועצים  בתכניות מפורטות לקידום והתאמת קבוץ עין שמר על בסיס העבר לעתיד מתאים על בסיס העקרונות והמציאות המשתנה.

בברכה מיכה.

 

חסר רכיב