קיבוץ עין שמר
קיבוץ עין שמר
חסר רכיב

העברת הקצבאות מביטוח לאומי

25/05/2020
לחברים שלום!
כפי שפרסמנו לאחרונה – אנו מתחילים במהלך של העברת הקצבאות מביטוח לאומי (זקנה, ילדים, נכות וכו') ישירות אל חשבונות הבנק של החברים – ללא תיווך הקיבוץ, כך יגיעו הכספים אליכם כשבועיים מוקדם יותר מאשר כיום, כשהדבר נעשה דרך התלושים הפנימיים.
לצורך כך, נחלק בימים הקרובים לתאי הדואר טפסים של ביטוח לאומי, אותם יש למלא ולחתום.
את הטפסים החתומים יש להחזיר להגר בהנה"ח בהקדם.
ניתן גם להיכנס לאתר של ביטוח לאומי ולעדכן שם פרטי בנק למעניינים בכך.
הקיבוץ כיום משמש כצינור של העברת הכספים מביטוח לאומי לחברים, והדבר יוצר עיכובים ופתח לטעויות.
דוגמא לכך ראינו במשבר הנוכחי, בו הקיבוצים קיבלו את המענקים החד פעמיים כחודש לאחר שאר אזרחי ישראל – וזאת רק מכיוון שהכספים עברו במרוכז לחשבון הקיבוץ, ולא לחשבון החבר.
לשאלות והבהרות ניתן לפנות להגר ו/או שרית.
בריאות לכולנו
חסר רכיב