קבצים

https://www.ein-shemer.com/media/sal/pages/2114/f39_Newsletter - ביטוח חקלאי מאי 2020_[4925].pdf