קבצים

https://www.ein-shemer.com/media/sal/pages/2167/f39_עדכון למשקים[5123].pdf