קיבוץ עין שמר
קיבוץ עין שמר
חסר רכיב

לינת סטודנט/ית בבית חברה

12/07/2020

שלום רב,
הנני פונה אליכם בשם הגברת עופרה כהן, חברת הקיבוץ, לאחר שהומלץ לי על ידי צאלה לאפשר לסטודנט/ית מהאזור לבוא ולהתגורר ללא עלות בביתה של עופרה, על מנת שלא תעבור את הלילות לבד בבית, 
אין מדובר בסיוע לקשישה אלא רק על האפשרות לגור או להגיע רק בערב כדי לישון בדירתה ובכך גם לאפשר לסטודנט מהאזור לחסוך כסף על שכירות דירה.

לעזרתכם ותמיכתכם אודה, 

בברכה, 

שגיא ליפשיץ
בשם הגברת עופרה כהן, חברת הקיבוץ 
בברכה, 

שגיא ליפשיץ
בשם הגברת עופרה כהן, חברת הקיבוץ 
חסר רכיב