קיבוץ עין שמר
קיבוץ עין שמר
חסר רכיב

עוזר חינוך בבתי הספר היסודיים – לתמיכה מיוחדת בעת קורונה

12/08/2020
קול קורא להגשת מועמדות לתפקיד:
עוזר חינוך בבתי הספר היסודיים – לתמיכה מיוחדת בעת קורונה
המועצה האזורית מנשה מכריזה בזאת על גיוס עוזרי חינוך לבתי הספר היסודיים לשנת הלימודים תשפ"א,
לתמיכה מיוחדת בעת קורונה.
שם התפקיד: עוזר חינוך לבתי הספר היסודיים בעת הקורונה.
תיאור התפקיד:
• העסקת עוזרי חינוך נועדה לסייע לבתי הספר להתמודד עם הצרכים המשתנים הנובעים
מהתמודדות עם נגיף הקורונה בניהם חלוקת כיתות ג'-ד' לקבוצות קטנות מהרגיל.
• עוזר החינוך מיועד לסייע לעובדי ההוראה )המורים ומנהל בית הספר( בכל הדרוש במסגרת הפעלת
הילדים בבית הספר.
• עוזר החינוך יפעל בהתאם לתוכנית עבודה שתקבע ע"י מחנכי הכיתה או המורים המקצועיים.
• עוזר החינוך ינהג על פי כל נהלי וכללי ביה"ס , לרבות הנחיות "אורחות החיים" בעת קורונה.
היקף המשרה: 30% - 60% משרה ) 25-12.5 שעות עבודה שבועיות(
כניסה לתפקיד: 1.9.2020
סיום התפקיד: על פי הנחיות משרד החינוך
יוכלו להגיש מועמדות העונים על אחד מהקריטריונים הבאים לפחות:
1. סטודנטים שסיימו לפחות 80% מהדרישות לתעודת הוראה.
. סטודנטים להוראה בסמינרים ובמכללות בשנה שניה או שלישית ללימודיהם.
. בעלי ניסיון של מילוי מקום במערכת החינוך לפחות שנה אחת בעלי המלצה ממנהל בית ספר.
. מדריכים בעלי ניסיון בהפעלת תכניות חינוכיות או תוכניות העשרה במוסדות חינוך.
. בעלי תואר ראשון, רצוי עם ניסיון בעבודה עם ילדים.
. בוגרי צבא בתפקיד מורה חייל/ת מדריך/ה חינוך והדרכה.
למען הסר ספק יובהר כי:
• לא יאושרו עובדי הוראה )לרבות סייעות( העובדים במערכת החינוך הרשמית בשנה"ל תשפ"א.
• לא יאושרו עובדי הוראה שפוטרו בפיטורים פדגוגיים ו/או משמעתיים.
הערות:
• התוכנית תופעל במהלך שנת הלימודים תשפ"א - כל עוד יינתנו תקנים לתוכנית ע"י משרד החינוך .
• על עוזרי ההוראה לעבור הכשרה על פי מתווה שיקבע משרד החינוך במהלך שנת תשפ"א.
• יש להגיש בעת הגשת המועמדות אסמכתא על הכשרה )אישור/ תעודה מהמוסד המכשיר(, ואישור
בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים תשס"א – 2001 .
מועמדים הרואים עצמם כעונים על דרישות התפקיד יגישו קורות חיים, תעודות הכשרה מקצועית נדרשת
והמלצות נדרשות, לדואר אלקטרוני: gkuper@menashe.co.il .
הגשת המועמדות עד יום א' - 23/8/2020 בשעה 16:00 .
**המכרז כתוב בלשון זכר אך מופנה לנשים וגברים כאחד.
חסר רכיב