קיבוץ עין שמר
קיבוץ עין שמר
חסר רכיב

מרפאה

13/07/2016
שעות קבלה - אחיות
יום ראשון - שעות: 9:00- 12:30 ובין 13:30 – 18:30
יום שני - שעות קבלה : 12:30- 7:30
יום שלישי- שעות: 9:00- 12:30 ובין 13:30 – 15:00
יום רביעי- שעות: 7:30- 12:30
יום חמישי- שעות: 9:00- 12:30 ובין 13:30 – 15:00

שעות ביקור רופא
יום ראשון - שעות: 10:00 - 12:30
מקרים דחופים : 09:00 - 10:00
יום שלישי - שעות: 9:00 - 12:30
מקרים דחופים : 14:00 - 15:00
יום חמישי- שעות: 15:00 - 18:00
מקרים דחופים : 18:00 - 19:00

בדיקות דם (בדיקות דם ומקרים דחופיםׂ)
ימים ראשון, שלישי וחמישי - שעות: 07:30 - 08:30

שעות קבלה - מזכירה רפואית
יום ראשון, שלישי וחמישי - שעות: 7:00- 12:30
יום שני, רביעי - שעות: 8:00- 12:30
יום שישי - שעות: 8:00- 10:00
חסר רכיב