קיבוץ עין שמר
קיבוץ עין שמר
חסר רכיב

על תדירות פינוי הפסולת // מהמועצה

בימים אלו יש צמצום בכוח-האדם במחלקת התברואה בשל מחלת הקורונה.
צפויים שינוים במועדי הפינוי של הזרמים השונים. 
אנו עושים כל מאמץ לפנות על-פי הסידור הקבוע.
מבקשים את הבנתכם ועזרתכם בשמירה על עמדות מיחזור נקיות (תמיד) 
ובמיוחד בימים אלו. רק בריאות!

חסר רכיב