קיבוץ עין שמר
קיבוץ עין שמר
חסר רכיב

פנייה לציבור - תיקון בהוראת שעה של הגדרת הגמלה הפנסיונית שבתקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש)

23/10/2020
נוכח משבר הקורונה רשם האגודות השיתופיות פונה לקבלת הערות בדבר תיקון בהוראת שעה של הגדרת סכום הגמלה הפנסיונית שבתקנות האגודות השיתופיות
פנייה לציבור - תיקון בהוראת שעה של הגדרת הגמלה הפנסיונית שבתקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש)

סכום הגמלה הפנסיונית הקבוע בתקנות הערבות ההדדית הינו פנסיית המינימום לה זכאי חבר קיבוץ. ככל שאינו מקבל סכום זה ממקורות פנסיונים אחרים, חייב הקיבוץ להשלים לו את הפנסיה עד לגובה הגמלה הפנסיונית. על פי התקנות, גובה הגמלה הפנסיונית הוא 40% מהשכר הממוצע במשק.

עקב משבר הקורונה, נוצר השנה מצב לא אופייני בו למרות שההכנסה הממוצעת של אזרחי ישראל קטנה עקב משבר הקורונה, השכר הממוצע במשק דווקא עלה בעקבות הפסקת עבודתם של עובדים רבים, בהם שיעור ניכר של מקבלי שכר נמוך יחסית.

אנומליה זו לא נעלמה מעיניה של ממלאת מקום רשם האגודות השיתופיות, אשר גם קיבלה פניות רבות בעניין זה, והנושא אף נדון בפגישה בינה לבין מזכ"ל התנועה הקיבוצית ונציגי המחלקה המשפטית של התנועה. בנסיבות אלה, מבקש משרד הרשם לפעול לתיקון התקנות בדרך של הוראת שעה באופן שסכום הגמלה הפנסיונית לשנת 2021 יהיה 40% מהשכר הממוצע כפי שיפורסם בתאריך 01.01.21 או 40% מהשכר הממוצע שפורסם בתאריך 01.01.20 בתוספת 2.8%, לפי הנמוך מביניהם.

רשם האגודות מבקש את עמדת הציבור לתיקון המוצע, לרבות העלאת הצעות לנוסחאות חלופיות, וזאת עד ליום ד', 28.10.2020.

חסר רכיב