קיבוץ עין שמר
קיבוץ עין שמר
חסר רכיב

הוארך המועד האחרון להגשת בקשות במסגרת נוהל הסיוע לעצמאיים החברים בקיבוץ בשל משבר הקורונה

כזכור, לאחר מאבק ארוך, עיקש ונחוש יצא לפועל מתווה פיצוי ראשון לחברי קיבוץ עצמאיים שפעילותם נפגעה כתוצאה ממגפת הקורונה. מועד ההגשה האחרון שנקבע ליום 25.11.20 הוארך עד ליום 06.12.20 על מנת לאפשר זמן נוסף להתארגנות והגשת כלל המסמכים הדרושים. הזדרזו להשלים את מה שצריך ולהגיש את הבקשה!

צביקה כהן, סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר כתב אל העצמאים בקיבוצים ובמושבים השיתופיים ולרואי החשבון בקיבוצים:

"בהמשך להודעתי מיום 11/11/2020 בדבר התחלת הגשת בקשות לסיוע לעצמאיים החברים בקיבוץ מתחדש או במושב שיתופי בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה, ולאור הזמן שנצרך, על חשבון זמן ההגשה, לטובת השלמת שלבי ההתארגנות בלתי צפויים ביישום הנוהל, הריני להודיעכם כי המועד האחרון להגשת בקשות לנוהל שבנדון הוארך עד ליום 06/12/2020."

את הבקשה יש להגיש באמצעות מערכת ההשקעות המרכזית של משרד החקלאות בכתובת האינטרנט https://tmi.moag.gov.il. ניתן להגיש את הבקשות בצורה מרוכזת באופן עצמאי, או על ידי רואה חשבון או יועץ מס מטעם המבקש אשר יקבלו הרשאה להזנת הבקשות באופן מקוון.

פניות בנושאים הנוגעים לאופן השימוש במערכת ההשקעות המרכזית, יופנו למוקד הסיוע בדוא"ל Support-tm@moag.gov.il  או בטל' 03-9485666.

כזכור, הזכאים הם "עצמאים חיצוניים" (פועלים במסגרת עוסק מורשה נפרד מקיבוצים אך מדווחים כדין באמצעות הקיבוץ) ובעלי שליטה (בעלים של חברה שיש לה עד 5 בעלים מניות).

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב